Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Positive trender i landbruket i Innlandet

En trendanalyse som Fylkesmennene i Oppland og Hedmark fikk utarbeidet i forbindelse med felles Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Innlandet viser at innlandsbonden over tid har hatt en positiv utvikling, og mange har tro på at den positive trenden vil fortsette. De fleste gårdbrukerne ønsker å utvide produksjonen og jordbruksarealet.

Rapporten «Trender i norsk landbruk 2019 – Hedmark og Oppland» er utarbeidet av Ruralis (tidl. Norsk senter for bygdeforskning) og Rådhuset Vingelen på oppdrag for Fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Foruten en tro på at den positive trenden vil fortsette, viser den også at en stor del av gårdbrukerne i Innlandet utnytter gårdens ressurser gjennom å drive med tilleggsnæringer i tillegg til hovedproduksjonen. Inntektene fra tilleggsnæringene utgjør mer nå enn ved tidligere tilsvarende undersøkelser.

Utsikt i Nordherad, Vågå.
En stor del av gårdbrukerne i Innlandet utnytter gårdens ressurser gjennom å drive med tilleggsnæringer i tillegg til hovedproduksjonen. Utsikt over Nordherad, Vågå i Oppland. Foto: Stig Horsberg

 

Til toppen