Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Positivt regnskogsamarbeid med Indonesia

Det norske klima- og skogprosjektet har bidratt til en rekke viktige endringer i Indonesia som har vært nødvendige for at avskogingen i landet skal reduseres.

Samarbeidet om regnskogbevaring mellom Norge og Indonesia har gitt gode resultater. Det viser en ny evalueringsrapport fra konsulentfirmaet Gaia Consulting Ltd. i om det norske klima- og skogsamarbeidet med Indonesia.

Samarbeidet mellom Indonesia og Norge har tre faser. Ifølge evalueringsrapporten er alle målene for den første fasen av partnerskapet enten allerede blitt oppfylt, eller de er i ferd med å bli oppfylt.

Rapporten viser til at samarbeidet mellom Indonesia og Norge blant annet har ført til:

• Moratoriet fra 2011 som forbyr hogst av nye skogområder og utstedelser av konsesjoner til  plantasjevirksomhet ble forlenget med ytterligere to år. Moratoriet har bidratt til å bedre forvaltning av skogen og bekjempe ulovlig hogst.

• Et offentlig tilgjengelig kart over all skog og  torvmyr som finnes i Indonesia har for første gang blitt laget. Kartet gir oversikt over alle konsesjoner som er gitt på disse områdene. Tidligere har ingen hatt oversikt over alle konsesjoner som er gitt, heller ikke over hvilke områder de ble gitt på.

• Grunnlovsdomstolen i Indonesia har for første gang gjort det klart at landets myndigheter må anerkjenne landrettighetene til urfolk. Dette er et gjennombrudd for Indonesias urfolk, som er svært viktige aktører i arbeidet med å forvalte skogsområder.

• Indonesia har laget en strategi for hvordan landet kan utvikles i en retning som ikke innebærer avskoging. Elleve av landets provinser har også laget slike lokale strategier.

• Indonesias president har opprettet en REDD+-enhet som skal samordne arbeidet Indonesia skal gjøre for å få ned avskogingen i landet. REDD+-enheten skal også sørge for gode målinger av hvor mye avskogingen går ned eller opp, samt hvor store klimagassutslipp som eventuelt spares.

• Guvernøren i pilotprovinsen Sentral-Kalimantan på Borneo har kunngjort sitt mål om å ha null avskoging som følge av etablering av plantasjer for palmeoljeproduksjon. Han har også startet en gjennomgang av konsesjoner, samt bekjempet ulovlig avskoging i mange av sine distrikter.

Norge og Indonesia har siden 2009 samarbeidet om regnskogbevaring. Verdens tredje største regnskog befinner seg i Indonesia. (Bilde: MD/ Elisabeth Brinch Sand)

 

 Faktaboks:

  • Indonesia har verdens tredje største regnskog.
  • Indonesia har de tredje største klimagassutslippene i verden, etter USA og Kina. Hele 80 prosent av landets klimagassutslipp kommer av avskoging og ødeleggelse av torvmyr, for eksempel for å produsere palmeolje.
  • Indonesia har som mål å redusere landets klimagassutslipp med 26 %, og med hele 41 % innen 2020 hvis landet får internasjonal støtte til å klare målet.
  • Norge har lovet å bidra med inntil én milliard amerikanske dollar til Indonesia hvis de lykkes i å redusere avskogingen.
Til toppen