Post- og teletilsynet gjennomfører stor frekvensauksjon

Mandag 2. desember klokken ni starter Post- og teletilsynet en stor auksjon av ledige frekvensressurser i 800-, 900- og1800 MHz-båndene.

Auksjonen pågår fra kl. 09.00 – 15.00. Det er mulig å legge inn ett eller flere bud på ulike kombinasjoner av frekvensressurser i henhold til de begrensningene som er gitt i auksjonsregelverket.

Det gjennomføres en lukket, kombinatorisk auksjon. Dette betyr at det kan gis bud på kombinasjoner av ønsket frekvensmengde fra hvert av de tre frekvensbåndene. Den enkelte budgiver vurderer hvor mange ulike bud han ønsker å gi. Budene legges inn i et auksjonsverktøy og innleveres samlet én gang.

Mandagens budgivning avgjør hvor stor frekvensmengde i hvert bånd den enkelte vinner vil få. Den eksakte innplassering av frekvensene som er vunnet i denne runden, avgjøres senere i auksjonsprosessen, om nødvendig ved en ekstra budrunde mandag 9. desember.

Les mer om tidsplan og hendelsesforløp for auksjonen på Post- og teletilsynets nettside, her.

Til toppen