Potetfrø til Svalbard Globale frøhvelv

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Delegasjoner fra Peru og fra Costa Rica deponerte denne uken potetfrø i Svalbard Globale frøhvelv. Statssekretær Blåfjelldal deltok ved frødeponiet sammen med blant andre landbruksminister i Costa Rica Arauz Cavallini og generaldirektør i FAO José Graziano da Silva.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal deltok da delegasjoner fra Peru og fra Costa Rica  deponerte potetfrø ved Svalbard Globale frøhvelv torsdag 27. august. Representanter fra Parque de la Papa (Potetpark) i Peru, ANDES, CATIE Costa Rica, Landbruksavdelingen ved Universitetet i Costa Rica og FAOs generalsekretær var også til stede. I tillegg til å delta ved frødeponiet fikk statssekretær Blåfjelldal orienteringer fra FAO. 

Delegasjonene fra Peru og fra Costa Rica sammen med statssekretær Blåfjelldal og administrerende direktør ved Global Crop Diversity Trust Åslaug Haga
Delegasjonen fra Peru og Costa Rica sammen med statssekretær Blåfjelldal og administrerende direktør ved Global Crop Diversity Trust, Åslaug Haga. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Verdifullt potetmangfold

Potet dyrkes og spises over hele verden, men ingen steder fins det så mange forskjellige typer poteter som i Peru, der poteten stammer fra. Lokalsamfunn av Quechua-folket har opprettet en potetpark, som dekker mer enn 12,000 ha og spenner over et område fra 3150 moh. til 5000 moh. Potetparken skal sikre dyrking av hundrevis av tradisjonelle potetsorter og holde den lokale kunnskapen om potetsortene i hevd. Sortsmangfoldet har blitt til gjennom lokalbefolkningens aktive dyrking og foredling gjennom generasjoner. Poteter er avgjørende for global matforsyning, og verdenssamfunnet står i gjeld til lokale bønder og urfolk for potetmangfoldet vi alle nyter godt av i dag. Delegasjonen som skal deponere potetfrø fra potetens opprinnelsesland i det globale frøhvelvet bidrar til en ekstra beskyttelse av det verdifulle genetiske potetmangfoldet, som vil kunne være avgjørende for framtidig matproduksjon. 

Potetparken har fått støtte fra bl.a. Fondet for utbyttedeling under den internasjonale plantetraktaten til å bringe tilbake virusfrie sorter fra den internasjonale potetgenbanken som de tidligere hadde sluttet å dyrke, men som på grunn av klimaendringer nå gir bedre avlinger. Landbruks- og matdepartementet gir årlig et bidrag til dette fondet tilsvarende 0,1 prosent av verdien på såvareomsetningen i Norge.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal sammen med generaldirektør i FAO José Graziano da Silva utenfor Svalbard Globale frøhvelv.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal sammen med generaldirektør i FAO, José Graziano da Silva utenfor Svalbard Globale frøhvelv. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet. Kommisjon for genetiske ressurser i FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) og FAOs internasjonale traktat for plantegenetiske ressurser er viktige internasjonale støttespillere.