Høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Stortinget har bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Departementet ber nå om tilbakemeldinger på hvordan vedtaket bør følges opp.

Stortinget har bedt regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag kvalifiserer for opptak til PPU. Departementet ber nå om tilbakemeldinger på hvordan vedtaket bør følges opp.

I 2019 innføres krav om mastergrad for opptak til PPU. I forskriften er det i dag unntak for søkere med bachelor i utøvende og skapende kunstfag, og idrettsfag. Stortinget er opptatt av at masterkravet ikke skal gå ut over rekruttering av lærere i praktiske og estetiske fag, og vil ha unntak for søkere med bachelor i slike fag.

Å følge opp stortingsvedtaket krever forskriftsendring, og vedtaksteksten gir rom for tolkning. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å endre forskriften høsten 2018, slik at institusjonene får tilstrekkelig tid til utlysning for opptak høsten 2019. Høringen skal sikre god fortolkning og avgrensing av vedtaket, og belyse hensyn som må legges til grunn når forskriften skal endres. 

Til toppen