Praktikantsamling i Brussel

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

17 praktikanter fra Norges utenriksstasjoner i Europa møttes forrige helg i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU, utveksle praktikanterfaringer og ha sosialt samvær.

Praktikanter fra mange av Norges utenriksstasjoner i Europa møttes i Brussel nylig. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

17 praktikanter fra Norges utenriksstasjoner i Europa møttes forrige helg i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU, utveksle praktikanterfaringer og sosialt samvær.

Samtlige studentpraktikanter ved Norges ambassader i Europa ble invitert til samling i Brussel fra 30. mai til 2. juni av studentene som dette semesteret har praktikantopphold ved Norges ambassade til Belgia og Norges delegasjon til EU.

EØS, EFTA og Europaparlamentet
Det faglige programmet bestod blant annet av en innføring i EØS-avtalen og arbeidet til EFTA-sekretariatet i Brussel, besøk hos EØS-midlenes sekretariat i byen og informasjon om arbeidet til EU-delegasjonen i Brussel.

Marius Vahl fortalte om sitt arbeid som nasjonal ekspert i Europakommisjonen, og ambassaderåd Inge Thygesen ved EU-delegasjonen ga praktikantene en grundig innføring i EUs institusjoner og hvordan Norge arbeider opp mot disse. Deretter besøkte praktikantene Europaparlamentets interaktive besøkssenter, Parlamentarium, hvor fredsprisutstillingen for 2012 nå vises.

Hektisk og lærerikt
Praktikantene som deltok på samlingen kom fra utenriksstasjonene London, Dublin, Praha, Wien, Bern, Bucuresti, Tallin, Riga, Paris, Berlin, Haag og Roma. I tillegg til det faglige programmet ble det også tid til sosialt samvær og til å dele erfaringer fra praktikantoppholdet ved de ulike utenriksstasjonene. Evalueringen vil bli oppsummert i en egen rapport.

– Praktikantsamlingen i Brussel har vært en fin opplevelse og en flott mulighet til å bli kjent med andre praktikanter. Jeg tror de som deltok har fått et godt innblikk i Norges samarbeid med EU og det viktige arbeidet som foregår her på EU-delegasjonen, sier studentpraktikant Emma-Lise Berghei Gårdvik ved EU-delegasjonen.

Les mer:
- Kjempenyttig erfaring ved Norges største utenriksstasjon
Utenriksdepartementets studentpraktikantordning

Til toppen