Prekvalifisering av Capricorn Norge AS som operatør på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Capricorn Norge AS har blitt prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel.

Capricorn Norge as er en del av Capricorn Oil Limited som er et heleid datterselskap av Cairn Energy med hovedkontor i Edinburgh. Selskapet har hovedsatsingsområde i Storbritannia, Norge og Senegal, men har også interesser i en rekke andre land. Capricorn etablerte seg på norsk sokkel i 2012. For mer informasjon om selskapet, se http://www.cairnenergy.com/

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på www.npd.no