Prekvalifisering av Wellesley Petroleum som rettighetshaver på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Wellesley Petroleum er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.

Wellesley Petroleum er et nystartet selskap lokalisert i Stavanger. Selskapet har fokus på leting på norsk sokkel og har områder karakterisert med relativ lav geologisk- og operasjonell risiko som kjerneområder. Wellesley finansieres gjennom en avtale med investeringsfondet Bluewater Energy. Mer informasjon om selskapet finnes på http://www.wellesley.no

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på http://www.npd.no