Vis hele kalenderen

30.11.2016

  • Presentasjonen av forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945»

    Torbjørn Røe Isaksen| Kunnskapsdepartementet

    Med Nordkalotten som brennpunkt og utsiktssted vil prosjektet ta opp temaer som geostrategi, alliansepolitikk, selve krigføringen, økonomisk utvikling og kollaborasjon, samfunnsmessige, etniske og kjønnsrelaterte forhold, samt etterkrigstidens erindring av krigserfaringene.​