Vis hele kalenderen

30.11.2016

  • Presentasjonen av forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945»

    Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

    Med Nordkalotten som brennpunkt og utsiktssted vil prosjektet ta opp temaer som geostrategi, alliansepolitikk, selve krigføringen, økonomisk utvikling og kollaborasjon, samfunnsmessige, etniske og kjønnsrelaterte forhold, samt etterkrigstidens erindring av krigserfaringene.​

Til toppen