Presenterte innovative løsninger for nødhjelps- og utviklingsmarkedet

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Det norske systemet for internasjonal katastrofeberedskap (NOREPS) var blant aktørene som viste frem innovative og nyttige løsninger for nødhjelps- og utviklingsmarkedet på utstillingen og konferansen AidEx 2013 i Brussel nylig.

Nina Jørgensen (f.v.) og Astri Endresen bemannet NOREPS-standen under årets AidEx. Her med Paal Ivar Aavatsmark fra EU-delegasjonen. Foto: Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Det norske systemet for internasjonal katastrofeberedskap (NOREPS) var blant aktørene som viste frem innovative og nyttige løsninger for nødhjelps- og utviklingsmarkedet på utstillingen og konferansen AidEx 2013 i Brussel nylig.

AidEx 2013 er en utstilling og konferanse for humanitær nødhjelp og utviklingsbistand. Årets arrangement, det tredje i sitt slag, fant sted 13.-14.november.

NOREPS presenterte sine ideer på en norsk fellesstand, hvor de hadde selskap av bedriftene A Aqua, Astrium Services Enterprises, GC Rieber Compact, Lunner Produkter, O.B. Wiik og W. Giertsen HallSystem. NOREPS er en aktør innen norsk humanitær innsats og inngår i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, de største norske frivillige organisasjonene, Norges Røde Kors, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, en gruppe små- og mellomstore bedrifter og Innovasjon Norge.

De norske bedriftene presenterte blant annet utstyr for rensing, oppbevaring og transport av vann, sanitære løsninger, mat til bruk ved underernæring og i nødssituasjoner, plasthaller og telt, løsninger for satellittkommunikasjon og utstyr for sikker håndtering av brukte sprøyter.

Fremmer norsk næringsliv
Seniorrådgiver Nina Jørgensen i Innovasjon Norge og seniorrådgiver Astri Endresen ved Norges faste FN-delegasjon i Genève bemannet NOREPS-standen under årets AidEx. Endresen har siden 2001 vært beredskapsmedarbeider ved delegasjonen i Genève, hvor hun arbeider for å bidra til at norsk beredskap og respons videreutvikles i nært samarbeid med internasjonal beredskap i humanitære krisesituasjoner.

– Formålet med NOREPS er å understøtte og assistere FN og andre frivillige organisasjoner i katastrofesituasjoner. Tilstedeværelse på AidEx gir anledning til å informere andre aktører om NOREPS-systemet, forteller Endresen.

Hun beskriver AidEx som en viktig arena for norsk næringsliv.

– En av våre arbeidsoppgaver på delegasjonen i Genève er å fremme norsk næringsliv overfor FN og andre internasjonale organisasjoner. Da er deltagelse på AidEx sentralt, understreker hun.

I en krisesituasjon må NOREPS kunne levere humanitær nødhjelp og bistandsutstyr til nærmeste internasjonale flyplass i løpet av 24 timer. NOREPS administreres og koordineres av Innovasjon Norge, på vegne av Utenriksdepartementet.

– Det som er viktig er å hindre at nåler blir brukt om igjen og sprer smitte, fortalte Maria K. Vangen Jordet. Foto: POLYNOR AS
– Det som er viktig er å hindre at nåler blir brukt om igjen og sprer smitte, fortalte Maria K. Vangen Jordet. Foto: POLYNOR AS (POLYNOR AS)


Hindrer spredning av smitte
Det norske firmaet POLYNOR deltok med en egen stand på utstillingen. POLYNOR utviklet i 1994 en egen boks for sikker håndtering og oppbevaring av brukte sprøyter, på bestilling fra Verdens helseorganisasjon (WHO). POLYNOR var den gang det første firmaet på markedet med denne typen produkt og har siden jobbet med videreutvikling av boksene.

Siden oppstarten i 1994 har POLYNOR kun hatt disse boksene, POLYSAFE® Safety Boxes, i porteføljen.

Sjef for markedsføring og forretningsutvikling Maria K. Vangen Jordet fortalte hvorfor denne typen produkter er nødvendig:

– Det som er viktig er å hindre at nåler blir brukt om igjen og sprer smitte. Dette gjelder særlig ved store vaksinasjonsaksjoner, for eksempel i flyktningeleirer, fortalte hun.

Mer informasjon:
Les mer om AidEx.
Les mer om Det norske systemet for internasjonal katastrofeberedskap (NOREPS).

Til toppen