Historisk arkiv

Presenterte norsk nordområdepolitikk i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Nordområdene er gjenstand for økt internasjonal interesse og beveger seg mot å bli et nytt geopolitisk sentrum. Det er i hovedsak klimaendringer, økt tilgang til naturressurser, nye transportruter og Russlands rolle i nordområdene som driver denne interessen. Det sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i sin hovedinnledning på et seminar om nordområdene i Brussel i dag.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Torsdag 22. mars hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre møter i Brussel der nordområdene og norsk nordområdepolitikk sto i fokus.

‒ Det er en del av vår politikk å dele vår analyse og kunnskap om nordområdene. Mange land ser mot nord, og prøver å gjøre seg opp en mening om hva de vil prioritere. Da er viktig for oss å dele våre prioriteringer og å prøve å påvirke den dagsordenen, sa Støre om hvorfor han dro til Brussel for å presentere nordområdemeldingen som ble lagt frem i november 2011 og som skisserer sentrale utviklingstrekk og norske prioriteringer i nordområdene.

Økt globalt fokus på Arktis
Støre i utenrikskomiteen i Europaparlamentet. Nestleder i komiteen Fiorello Provera til venstre
Under tittelen "What future for the High North? Norway's vision for the Arctic Region" innledet utenriksministeren på et lunsjseminar på Norway House arrangert av European Policy Centre i samarbeid med den norske EU-delegasjonen. Målet med seminaret var å kommunisere norsk prioriteringer i nordområdemeldingen til Brussel-miljøet.

‒ Nordområdene er øverst på prioriteringslisten i norsk utenrikspolitikk, sa utenriksministeren til en fullsatt sal i Norway House i Brussel.

Det politiske og juridiske rammeverket er på plass i Arktis i form av Havrettskonvensjonen og Arktisk råd. Det er imidlertid rom for å styrke samarbeidet innenfor de rammene som foreligger, og Norge støtter Europakommisjonens søknad om permanent observatørstatus i den sammenheng.  

Europaparlamentariker Michael Gahler, som er rapportør for nordområdepolitikken i Europaparlamentet, sa i sin innledning at han ønsket et bredere engasjement fra europeisk forskning og næringsliv i Arktis og at Europaparlamentet er engasjert i å utvikle en helhetlig EU-politikk for Arktis. David O’Sullivan fra toppledelsen i EUs utenrikstjeneste (EEAS) bekreftet behovet for en mer integrert EU-strategi i Arktis og at EU ønsker å styrke sitt regionale samarbeid gjennom observatørstatus i Arktisk råd.   

EPCs oppsummering av arrangementet kan leses på deres nettsider.

Ledende på kunnskap
Konsekvensene av klimaendringene i Arktis kan bidra til nyttig kompetanse om klimaendringer i resten av verden. Arktisk råd har vært en pioner i dette arbeidet, og EU har gjennom det syvende rammeprogrammet vært en viktig bidragsyter til forskning i Arktis.  Norges ambisjon om å bli ledene på kunnskap om nordområdene er definert i nordområdemeldingen.

Naturressurser slik som olje, gass, mineraler og fisk er innenfor grensene til kyststatene rundt Arktis. Samarbeid om gassleveranser og EUs initiativ om råvarepartnerskap kan bane vei for økt strategisk samarbeid om råvarer mellom Norge og EU.    

Utenriksministeren hadde også et frokostmøte med energikommissær Günther Oettinger der de diskuterte energipartnerskapet mellom Norge og EU, herunder langsiktige energitrender, gassmarkedet, fornybar energi, infrastruktur, karbonfangst og –lagring, og sikkerhet ved offshore petroleumsvirksomhet. Utenriksministeren besøkte også Nord-Norges Europakontor.

Diskuterte nordområdene i Europaparlamentet
Nordområdene inkludert samarbeid med Russland, energi og ressurser var også tema da Støre hadde et møte med Europaparlamentets utenrikskomité. Utenriksministeren snakket også om den arabiske våren og utviklingen i Midtøsten under sitt møte i parlamentet. Talen til utenriksminsiteren kan leses her. I tillegg hadde Støre et møte med lederen for sosialistgruppen i Europaparlamentet, Hannes Swoboda.

21. mars ledet utenriksministeren vårmøtet i Giverlandsgruppen for det palestinske området (AHLC) som EUs høyrerepresentant, Catherine Ashton var vertskap for. 22. mars møtte Støre også den belgiske utenriksministeren Didier Reynders.

På Svalbard med Ashton
I begynnelsen av mars besøkte EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, Svalbard etter invitasjon fra utenriksminister Jonas Gahr Støre. Norsk nordområdepolitikk samt de muligheter og utfordringer som finnes i Arktis var blant temaene som ble diskutert under Norges-oppholdet til Ashton.

Se flere bilder på EU-delegasjonens Flickr-side