Presenterte ny bok om EUs militære makt og strategi

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Per Martin Norheim-Martinsen fortalte om hvordan han tror EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk vil endres, da han presenterte sin bok om EU og militær makt i Brussel.

Forfatter Per Martin Norheim-Martinsen (t.h.) sammen med general Wolfgang Wosolsobe under lanseringen i Brussel. (Foto: Stian Mathisen)

Per Martin Norheim-Martinsen fortalte om hvordan han tror EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk vil endres, da han presenterte sin bok om EU og militær makt i Brussel.

Presentasjonen av boken «The European Union and Military Force – Governance and Strategy» fant sted 17. januar på Norway House, samme dag som EU vedtok å etablere en militær trenings- og opplæringsmisjon i Mali (EUTM).

– Jeg kunne knapt funnet et mer aktuelt tidspunkt for lansering av boken i Brussel, sa Norheim-Martinsen under sin innledning.

I boken gir Norheim-Martinsen en analyse av hvordan militær makt har blitt en del av EU, hvordan EUs militærpolitikk fungerer i praksis, og hvordan han ser for seg at EUs militæroperasjoner vil fortsette å justere seg i framtiden.

Presentasjonen ble etterfulgt av en diskusjon mellom forfatteren, påtroppende generaldirektør for EUs militærstab general Wolfgang Wosolsobe og et femtitalls fremmøtte.

Forsvarspolitikken vil justeres
Norheim-Martinsen mente ønsket om å opprette en EU-ledet treningsoperasjon i Mali viser at EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk fortsatt er relevant, men at politikkområdet vil justeres ytterligere i framtiden. Den typen helhetlig tilnærming (comprehensive approach) EU har hatt som mål de senere år, hvor man både gjennomfører militæroperasjoner og også blir værende for å bygge opp landet, vil i mange tilfeller måtte vike for andre typer operasjoner.

– Den helhetlige tilnærmingen til militæroperasjoner betyr at man blir værende veldig lenge i et land, og det vil ikke alltid være like attraktivt for EU. Ellers vil EU i framtiden primært gå inn for sivile operasjoner og militære treningsoperasjoner, slik som i Mali, sa Norheim-Martinsen.

Lansert på et betimelig tidspunkt
General Wolfgang Wosolsobe bemerket at Norheim-Martinsens bok ble lansert på et betimelig tidspunkt.

– Det er ti år siden EU felles militærstrategi ble lansert, EUs utenrikstjeneste, EEAS, skal evalueres i år, og mot slutten av året vil Det europeiske råd for første gang siden 2008 ha en bred diskusjon om sikkerhets- og forsvarspolitikk, sa Wosolsobe.

Han ga også Nordheim-Martinsen skryt for en velskrevet bok.

– Boken følger en klar ide og er godt strukturert. På grunn av sitt vell av kilder er den dessuten en referanse for alle som arbeider med europeisk militærstrategi, sa generalen.