Ny president i Esa

Ambassadør Bente Angell-Hansen overtar som president i Eftas overvåkingsorgan Esa 1. januar 2018. – Vi ser frem til å fortsette vår gode og konstruktive dialog med Esa under hennes ledelse, sier EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland.

Bente Angell-Hansen er i dag Norges ambassadør til Østerrike og overtar som kollegiemedlem og president i Esa etter Sven Erik Svedman.

Kjernen i virksomheten til Eftas overvåkingsorgan Esa er å sørge for at EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein etterlever EØS-reglene. Kontrollen skal dekke både hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan de senere håndheves av nasjonale og lokale myndigheter.

Esa ledes av et kollegium med tre medlemmer, ett fra hvert av de tre EØS/Efta-landene. Sammen med Angell-Hansen vil Esas ledelse fra nyttår bestå av Högni S. Kristjánsson fra Island og Frank J. Büchel fra Liechtenstein. Kollegiet fatter sine vedtak med simpelt flertall. Europakommisjonen skal på sin side sørge for at EØS-avtalen overholdes i EU-landene. EØS-avtalen sier at de to overvåkingsorganene skal ha et nært samarbeid.

Bente Angell-Hansen begynte i utenrikstjenesten for 38 år siden og har blant annet vært ambassadør ved Norges FN-delegasjon i Genève og ambassaden i Budapest. Hun har også tjenestegjort ved Statsministerens kontor i en periode. Fra 2011 til 2014 var hun utenriksråd, det vil si øverste administrative sjef, i Utenriksdepartementet.

Den formelle utnevnelsen Bente Angell-Hansen som medlem av kollegiet og president i Esa skjedde i dag, men hun tiltrer vervene først 1. januar 2018.

Mer informasjon:

Til toppen