Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presidentvalg i Kasakhstan med vesentlige mangler

– Jeg er skuffet over måten helgens presidentvalg i Kasakhstan ble gjennomført på. Den foreløpige rapporten fra OSSEs observatører påpeker vesentlige mangler og uregelmessigheter. Det styrker vår uro for demokratiets kår i Kasakhstan, sier utenriksminister Børge Brende.

Ifølge foreløpige resultater ble president Nursultan Nasarbajev gjenvalgt med 97,7 prosent av stemmene, og fremmøtet skal ha vært 95,2 prosent.  I den foreløpige observatørrapporten fra OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR) pekes det på en rekke mangler ved valgets forutsetninger og gjennomføring. Reformer som er nødvendige for å kunne avholde genuint demokratiske valg, er ikke gjennomført. 

– Det er ikke lenge siden Kasakhstan hadde formannskapet i OSSE. Kasakhstan er en viktig partner for Europa og for Norge. Vi vil fortsette å støtte opp om reformer som kan fremme demokrati og respekt for menneskerettighetene. Landets myndigheter må vise vilje til å etterleve i praksis de forpliktelser Kasakhstan har påtatt seg. Det er nå viktig at manglene ved valget som ODIHR påpeker i sin rapport, følges opp. Norge og det internasjonale samfunn vil støtte opp om demokratiets utvikling i Kasakhstan, men forutsetningen er at Kasakhstan viser i praksis at landet ønsker å gå i denne retningen, sier Brende.

Til toppen