Presseinvitasjon - Framtidens arbeidsliv - Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet

7.-8. februar inviterer likestillingsminister Solveig Horne til nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet i anledning Norges formannskap i Nordisk ministerråd. Under konferansen presenteres årets Topplederbarometer som viser kjønnsfordelingen i de største selskapene i Norge.

Tid: 7.-8. februar

Sted: Hotel Bristol, Oslo

På konferansen deltar blant annet likestillingsminister Solveig Horne (FrP), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), leder i NHO Kristin Skogen Lund, leder i LO Gerd Kristiansen, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels Petter Stordalen og administrerende direktør i Siemens Sanne Mari Panengstuen.

Se fullstendig program her.

Kjernemiljø for likestillingsforskning – CORE vil presentere et nytt Topplederbarometer som viser kjønnsfordelingen i toppledergrupper i de 200 største selskapene i Norge.

Pressekontakt: Ida Wullum-Lindberg iwl@bld.dep.no 98046671

Konferansen er et samarbeid mellom Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Til toppen