Historisk arkiv

Presseinvitasjon: -om arbeid mot kjønnslemlestelse; holdninger, helse og religion

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I forbindelse med et forskningsprosjekt for å evaluere effekten av arbeidet mot kjønnslemlestelse i regi av Primærmedisinsk verksted (PMV), arrangeres det onsdag 7. mars pressekonferanse i Regjeringskvartalet, R 5.

Priv. til red:

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem arbeider mot kjønnslemlestelse. Barne og likestillingsdepartementet innvilget i 2006 midler til Primærmedisinsk verksted (PMV) til et forskningsprosjekt for å evaluere effekten av arbeidet mot kjønnslemlestelse i regi av PMV.

Forsker Katrine Fangen og vitenskaplig assistent Cecilie Thun, begge fra UIO, utførte undersøkelsen som nå skal overrekkes Statsråden. Islamsk Råd med flere deltar.

Etter pressekonferansen inviteres alle til å delta på et miniseminar med påfølgende paneldebatt. Deltagere er Gynekolog Siri Vangen og jordmor Sarah Kashay fra Ullevål Sykehus, NAKMI, Chiku Ali fra Bergen Kommune, prof Aud Talle UIO, Leder for Islamsk Råd, Senaid Kobilica, PMVs Hani Mohamed med flere.

 
Pressen er invitert

Sted: Auditoriet i R5, Akersgt 59

Tid: Onsdag 7.mars, kl 13-15. Registrering fra kl. 12.30

Last ned PMVs Rapport (fra kl. 13.00)

Program:

 

Kl.12.30        Registrering og kaffe/te

Kl.13.00          Pressekonferanse

Kl.13.40        Pressen gis anledning til spørsmål og intervju

Enkel servering og kaffe/te (1.etg.opp)

Kl.14.00          Seminar med debatt;

Kl.14.00          Hva er kjønnslemlestelse - De fire ”formene” for kjønnslemlestelse ved Gynekolog Siri Vangen, Ullevål sykehus og NAKMI.

 

Kl.14.10          Hvordan er situasjonen i verden, hvor praktiseres kjønnslemlestelse og hvor mange omfattes av denne tradisjonen ? Ved Chiku Ali, integreringskonsulent i Bergen kommune og medlem Kvinnefronten/samarbeidspartner IAC.

 

Kl.14.15          Hva er situasjonen i Norge nå? Hvor mange antas å være kjønnslemlestet? Hva vet vi/Hva vet vi ikke, myter med mer. Ved professor Aud Talle, UiO.                                  

 

Kl.14.30          Hvordan man som jordmor arbeider mot kjønnslemlestelse innad i miljøene, før og etterarbeid i forhold til behandling av kjønnslemlestede kvinner. Ved jordmor Sara Kashay, Ullevål sykehus og NAKMI

 

Kl.14.35          PMV`s erfaringer med arbeidet mot kjønnslemlestelse. Ved prosjektmedarbeider Hani Mohamed og informatør Ilhan Idaris PMV.

 

Kl.14.45          Paneldebatt; Hvilke tiltak vil ha effekt i det videre arbeidet? Hvorfor er det så ”stille” blant religiøse ledere? Hvordan kan vi rekruttere flere til å arbeide mot kjønnslemlestelse? Paneldebatten ledes av professor Aud Talle.

Paneldeltagere; (alle er ikke bekreftet)

Hani Mohamed, Kathrine Fangen, Chiku Ali, Siri Vangen, Sara Kashay, Imam Ahmed Ismaili (leder av Imamkomiteen) og muligens en representant fra den somaliske Moskeen eller en somalisk organisasjon.

Kl.15.15          Avslutning med kort oppsummering av Trond Ø. Christensen, avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet
 

Til toppen