Presseinvitasjon: Åpner ny avdeling i Kongsvinger fengsel

I morgen åpner justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) en avdeling med 20 nye plasser i Kongsvinger fengsel.

Det blir nøkkeloverrekkelse, omvisning og mulighet for intervju med statsråden.

Regjeringen fortsetter arbeidet for å utvide norsk fengselskapasitet, for å unngå at soningskøen øker igjen og at kriminalomsorgen kan stille et tilstrekkelig antall varetektsplasser til disposisjon for politiet.

I regjeringserklæringen ble det også lagt vekt på å etablere flere tilpassede fengsler for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet. På Kongsvinger er dette gjennomført på en god måte. For det første ved å videreføre og videreutvikle fengselet på Vardåsen som en avdeling for utenlandske menn som skal utvises eller soningsoverføres til hjemlandet, og for det andre ved å utvide med et tilsvarende tilbud for utenlandske kvinner i avdeling G fra i år.

Tid: Tirsdag 7. februar kl. 9.30-10.30

Sted: Kongsvinger fengsel, Vardåsvegen 190, 2214 Kongsvinger

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen, 450 30 240 eller pressetelefon 975 53 745

 

Til toppen