Presseinvitasjon: Astrup inviterer bransjeforeiningar og arbeidslivsorganisasjonar til idédugnad for korleis Noreg skal nå berekraftsmåla

Innspelsmøtet vil finne stad på Kulturhuset i Oslo onsdag 16. september mellom 10.00 - 11.30.

Regjeringa vil legga fram handlingsplanen for Stortinget våren 2021.

Stad: Kulturhuset, Oslo.
Tidspunkt: 10.00 – 11.30

Pressa er velkommen til å dekka møtet. På grunn av smittevernsregler ber vi pressa om å melde seg på i forkant til ke@kmd.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00