Bedre tilbud til personer med demens

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Vittersø gård i Larvik, som tilbyr dagaktivitetstilbud for personer med demens (Inn på tunet).

Tid: Torsdag 16. april kl 09.30-11.30.
Sted: Vittersø Gård, Lindhjemveien 196, 3280 Tjodalyng

Det er behov for flere dagaktivitetstilbud til personer med demens. Dagaktiviteter blir fremholdt som et av de viktigste tiltakene for å leve et godt liv med demens. Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med å lage en ny plan for å skape et mer demensvennlig samfunn, Demensplan 2020. På initiativ fra Stortinget vil regjeringen fremme et forslag om plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens fra 1. januar 2020. I budsjett for 2015 er det også satt av midler til om lag 1000 nye plasser for dagaktivitetstilbud. 

Landbruks- og matdepartementet har gjennom mange år arbeidet med Inn på tunet. Her blir gårdsbruk brukt som arena for på gi ulike grupper et bedre liv, blant annet personer med demens. Inn på tunet skal bidra til en meningsfull hverdag for brukerne, med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. 

Det blir anledning for media til å møte brukere av Inn på tunet på Vittersø og deres pårørende. Statsrådene er tilgjenglige for intervju. 

Kontaktpersoner:

  • Vittersø gård:Kirsti Bårnes Vittersø, tlf.: 908 53 545.
  • For helse- og omsorgsministeren: Per Aubrey B. Tenden,
    tlf.: 900 91 062.
  • For landbruks- og matministeren: Astraea Antal, tlf.: 934 31 930.
Til toppen