Presseinvitasjon: Bent Høie holder sykehustalen 2021

Helse- og omsorgsministeren holder sin årlige sykehustale der han presenterer sine forventninger og styringsbudskap til sykehusene for året som kommer.

I år vil sykehustalen bli presentert digitalt og kan følges direkte her:

www.regjeringen.no/sykehustalen2021

Tid: Torsdag 14. januar kl. 12.00 – 12.30

Statsråden er tilgjengelig for intervju rett i etterkant av talen.

For ønske om intervju, kontakt kommunikasjonsrådgiver Helene Hoddevik Mørk, e-post: hhm@hod.dep.no, mobil: 943 59881.