Presseinvitasjon: Dialogmøte – Arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen møter frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til et dialogmøte.

Det har gått to år siden regjeringen lanserte sin handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. I løpet av denne tiden har både samfunnet og trusselbildet endret seg. Det er derfor behov for å videreutvikle tiltakene i handlingsplanen.

I forbindelse med dette arbeidet inviterer statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn til et dialogmøte.   

Tid: Torsdag 15. september 2016, kl. 18:00-20:00.
Oppmøte tid for pressen er kl. 17:30 

Sted: Parkveien 45, Oslo 

Kontaktpersoner:
For statsministeren: kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen, mobil 90938987
For justisministeren: kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, mobil 91883568

Til toppen