Presseinvitasjon: Evaluering av garantireglane i bustadoppføringslova

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Eit lovutval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Måndag overleverer utvalet si utgreiing til statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP).

Tid: Måndag 27. juni kl 12

Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug torg 4a

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Andreas Bondevik, 401 21 454