Presseinvitasjon: Evaluering av nærpolitireformen

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere nærpolitireformen. Oppdraget vil gå over fire år. I morgen legges det frem en statusrapport som vurderer reformarbeidet som er gjennomført i 2016.

Prosjektleder Vivi Lassen fra Difi presenterer hovedfunn. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er til stede for å kommentere og svare på spørsmål fra presse.

Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4, Nydalen.
Tid: Onsdag 22. februar, 09:30 – 10:30

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund: 41286911

Til toppen