Presseinvitasjon: Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget

16. februar legger Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2015.

Lederen for utvalget, Ådne Cappelen i SSB, legger fram rapporten på en pressekonferanse. 

Tid: Mandag 16. februar klokka 10.00.

Sted: Møterom 2511 i R5, Akersgata 59.

Pressekonferansen blir også sendt direkte i nett-tv på regjeringen.no/asd.

Kontaktpersoner 

Leder Ådne Cappelen i TBU, adne.cappelen@ssb.no, MOB: 48 88 29 50.

Kommunikasjonsrådgiver Hanne Tenfjord Skodje i Arbeids- og sosialdepartementet, has@asd.dep.no, MOB: 93 26 20 87

Til toppen