Presseinvitasjon: Fremleggelse av rapport om maskulinitetskulturer i Forsvaret

Fredag 28.februar fremlegges en rapport om maskulinitetskulturer i Forsvaret. Oxford Research har, i samarbeid med professorene Ulla-Britt Lilleaas og Michael Kimmel, utarbeidet forskningsrapporten «Maskulinitetsstudier i Forvaret. En studie med fokus på økt rekruttering til Forsvaret». Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Prosjektet har fulgt to grupper soldater av begge kjønn gjennom førstegangstjeneste i Sjøforsvaret og i Hæren. Rapporten gir ny kunnskap om hvordan menn forholder seg til kvinner som tjenestegjør i Forsvaret og om ledelsesutfordringer når det gjelder håndtering av tilfeller med negative hendelser.
Senioranalytiker Dag Ellingen i Oxford Research har vært prosjektleder for forskningsprosjektet, professor Ulla-Britt Lilleaas, har gjort hoveddelen av datainnsamlingen.

Forskerne vil presentere sine funn og overlevere rapporten til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Personaldirektør i Forsvaret, Tom Simonsen vil også være tilstede.

Dato: 28. februar
Tid: 12.30
Sted: Oslo Militære Samfund

Ta kontakt for påmelding og spørsmål:
Kommunikasjonsrådgiver Marita Hundershagen
Tlf: 902 87 846, mail: marita.hundershagen@fd.dep.no

Til toppen