Presseinvitasjon: Indre markedskonferansen 27. januar 2021

Nærings- og fiskeridepartementet og NHO inviterer til indre markedskonferanse om EUs grønne giv.

I 2020 la EU frem "The European Green Deal" – EUs grønne giv. Dette er både en vekststrategi og en plan for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. Gjennom EØS avtalen er vi en del av det indre marked og EUs grønne giv gir både muligheter for eksport og verdiskapning i Norge.

Hvor: Strømmes digitalt – klikk her for påmelding
Når: Onsdag 27. januar klokka 10:00-12:00

På Indre Markedskonferansen 2021 kommer kabinettsjef for klimakommisær i Europakommisjonen Diederik Samsom, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid. De vil innlede og samtale om Norges muligheter og mål. I tillegg vil vi få møte flere norske bedrifter som har tatt mulighetene EØS-avtalen gir oss på alvor.

Vi tar for oss følgende tema: 

  • Hvilke eksportmuligheter skaper Green Deal for norsk næringsliv?
  • Hvordan rigger vi oss best for å utnytte mulighetene?
  • Hvilken rolle spiller EØS-samarbeidet i grønn omstilling?

Programmet vil bli løpende oppdatert.

I år strømmes konferansen digitalt og lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant. Klikk her for å melde deg på.