Presseinvitasjon: Innledende kommentarer før pensjonsforhandlingene

Onsdag 7. februar 2018 starter regjeringen forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon sammen med partene i arbeidslivet.

Arbeids- og sosialdepartementets blå pressevegg med departementslogo
Foto: Ilja C. Hendel

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie leder forhandlingene.

Pressen inviteres til å være til stede ved starten av møtet for fotomulighet, samt innledende kommentarer. 

Tid: Onsdag 7. februar. Oppmøte kl. 08.10, møtestart kl. 08.30

Sted: Akersgata 64, registrering i resepsjonen er påkrevd

Pressekontakter

Kommunikasjonssjef: Nina Kraugerud Ertzaas 48001061
Kommunikasjonsrådgiver: Hanne Tenfjord Skodje 93262087

 

Til toppen