Presseinvitasjon: Ketil Solvik-Olsen informerer om anbefaling for videre planlegging av E39 fra Lyngdal til Sandnes i Egersund fredag 3. august

I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har oversendt forslag til statlig kommunedelplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, arrangeres et kort pressetreff der samferdselsministeren vil informere om videre planer for E39 i Rogaland. Totalt fire mulige veitraseer har vært diskutert for strekningen av E39 fra Lyngdal til Sandnes.

Represenanter fra Statens vegvesen og Nye Veier AS vil være til stede.

Sted:   Trafikkstasjonen ved Slettebø, Krossmovegen 284 (4 km nord for Egersund)

Dato:  Fredag 3. august

Tid:      11.00

Kontaktperson for media: Kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, mobil 45 29 97 12

Til toppen