Presseinvitasjon: Statsråd Sanner til Oppland

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker Lillehammer, Biri og Gjøvik tirsdag 11. oktober.

Statsråden skal blant annet få orientering om Cyberforsvaret på Jørstadmoen, besøke Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på Gjøvik, delta på rundebordskonferanse om bolig- og byutvikling på Gjøvik og besøke NTNU Gjøvik for å høre om satsingen på IKT-studieplasser.

 

Pressekontakt: Politisk rådgiver Rikke Høistad Sjøberg, mobil 901 01 451

Til toppen