Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja orienterer om forskrifter om innretningen av stimuleringsordningen for kultursektoren som skal på høring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Nett-tv Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja orienterer om forskrifter om innretningen av stimuleringsordningen for kultursektoren som skal på høring

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Tirsdag 19. januar kl. 14.00
Sted: R5, Akersgata 59

På grunn av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser. Vi ber alle fra pressen som er interessert i å være til stede om å melde seg med navn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innen tirsdag 19. januar kl. 13.00. Andre interesserte kan følge pressekonferansen direkte på nett.

Det vil bli utarbeidet en deltakerliste som vil bli brukt til eventuell smittesporing. Listen vil bli slettet etter 14 dager.

Vi ber presse som melder seg på arrangementet om å ta hensyn til smittevern og holde avstand til hverandre og intervjuobjektene.

Påmelding: kudinfo@kud.dep.no innen tirsdag 19. januar kl. 13.00.

Pressekonferansen vil bli strømmet og tegnspråktolket. Følg med direkte her på regjeringen.no eller på Kulturdepartementet sin Facebookside.

Presse og andre som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/sj3v8j2m/wowza.js' type='text/javascript'></script>