Presseinvitasjon: Kultur- og likestillingsministeren presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Pressekonferansen kan følgjast digitalt på regjeringa.no og Facebook. Det blir anledning til individuelle intervju.

Nett-tv Kultur- og likestillingsministeren presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Kvar: Auditoriet, R5, Akersgata 59
Når: Tysdag 8. desember kl. 09.00

Obligatorisk påmelding innan måndag kl. 17.00 til kudinfo@kud.dep.no

Om smittevern

Vi ber redaksjonane sjå til at oppmøte av journalistar og fotografar blir avgrensa til eit minimum.  Vi ber presse som melder seg om å halde god avstand. 

Det vil bli utarbeidd ei deltakarliste som vil bli brukt til eventuell smittesporing. Lista vil bli sletta etter 14 dagar.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgande embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/sj3v8j2m/wowza.js' type='text/javascript'></script>