Landbruks- og matminister Dale til Vestfold

Mandag 5. september får bonde Hans Edvard Torp ekstra hjelp i skuronna, når landbruks- og matminister Jon Georg Dale kommer på besøk til Re i Vestfold.

Kornet som skal bli brød og fôr til husdyra høstes nå. På gården i Re er Hans Edvard Torps hveteåker moden og klar å treskes.

Foruten Torp og landbruks- og matminister Dale, vil flere representanter fra verdikjeden fra åker til brødhylle være tilstede. Kjersti With, daglig leder i With bakeri og kaffe i Tønsberg og Torunn Nordbø fra Opplysningskontoret for brød og korn er med.

Hans Edvard Torp er leder av kornutvalget i Norges Bondelag og deltar også i kampanjen «Her vokser det brød», hvor hensikten er å vise fram hvor i Norge det produseres korn, mel og brød, og knytte den norske kornbonden og bakeren tettere sammen.

Bakgrunnen for kampanjen er målet om økt matproduksjon i Norge, og kornet spiller en sentral rolle for klare dette. Korn er avgjørende for å brødfø både mennesker og husdyr.

Over 30 kornbønder har satt opp bannere med «Her vokser det brød» i kornåkre rundt om i landet, godt synlig langs veier og turstier under hele vekstsesongen.

Tid:   Mandag 5. september kl 13.00 – 14.00. 
Sted: Kopstadveien 305, 3178 Våle, Re.
          Nærmere veibeskrivelse til jordet som skal treskes fås av
          Hans Edvard Torp, tlf 932 58 796.

Kontaktperson for landbruks- og matministeren:
Heidi E. Riise, mob.: 975 17 227.

Kornfakta:

Til toppen