Presseinvitasjon:

Landbruks- og matministeren på gardsbesøk i Agder og Rogaland

Tirsdag 7. september er landbruks- og matminister Olaug Bollestad på reise i Agder og Rogaland. Der skal hun blant annet besøke Fjotland gard i Kvinesdal og Dalheim gard på Bryne.

Program for gardsbesøk tirsdag 7. september:

08.45-10.00 Fjotland gard, Cathrine og Peder Fjotland. Fjotland 186, 4480 Kvinesdal.
I tillegg til å drive med småskala matproduksjon har Fjotland gard nylig fått Inn på tunet godkjenning.

Gardsmiljøet åpner for mange muligheter for aktivitet. Stell av dyr og planter, drift av skogen, pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet (IPT). Målsettingen med IPT er å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.

13.30-15.30 Dalheim gard, Margrethe Gausel. Hauglandsvegen 227, 4340 Bryne.

Familien Gausel driver med tradisjonell gardsdrift og matproduksjon, men tilbyr også ulike mat- og livsmestringskurs. Maggie Gausel er kokebokforfatter og er opptatt av norske råvarer og å spre matglede.

Kontakt for landbruks- og matministeren:

Politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød, tlf. 402 47 285.

Landbruks- og matdminister Olaug V. Bollestad
Landbruks- og matdminister Olaug V. Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg