Presseinvitasjon: Lansering av ny nettside om vold i nære relasjoner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Dinutvei.no er en ny nasjonal nettportal som skal gjøre det enklere å finne hjelp og informasjon om vold og overgrep.

Nettportalen lanseres gjennom en kampanje som har til hensikt å spre kunnskap og oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner. Kampanjen og nettstedet presenteres på en konferanse mandag 15. februar.

Til stede på lanseringen er blant andre: 

  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
  • Assisterende Riksadvokat Knut Erik Sæther
  • Leder av voldtektsutvalget Rita Sletner
  • Leonard Ibsen, tidligere voldsutsatt

Pressen er velkommen til å delta.

Tid: Mandag 15. februar klokka 14.30 – 16.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Kontaktperson: Tonje Torsgard, Justis- og beredskapsdepartementet, mobil 95 96 10 67

Program

14.30-14.32
Film 1

14.32-14.35
Inger Elise Birkeland, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ønsker velkommen og leder oss gjennom arrangementet.

14.35-14.50
Statsråd Anders Anundsen innleder

14.50-14.55
Geir Borgen, prosjektleder NKVTS om dinutvei.no

14.55-15.02
Leonard Ibsen, ble utsatt for vold som barn, og har utøvd vold som voksen. Har fått hjelp, og høsten 2015 ga han ut boka Jar.

15.02-15.09
Solveig Ude, helsesøster på Alna helsestasjon. Tildelt pris som årets helsesøster 2015 og tildelt Stine Sofie stiftelsens barnerettighetspris samme år.

15.09-15.11
Film 2

15.11-15.18
Rita Sletner, tidligere statssekretær og leder av voldtektsutvalget

15.18-15.30
Knut Erik Sæther, assisterende riksadvokat

15.30-15.32
Film 3

15.32-15.45
Arbeidsgruppa – Norske kvinners sanitetsforening, Krisesentersekretariatet og repr. fra de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

15.45-16.00
Intervjuer til pressen