Presseinvitasjon: Lansering av statens eierberetning

Næringsminister Iselin Nybø lanserer statens eierberetning for 2019, og inviterer til pressefrokost 9. juni.

Nett-tv Lansering av statens eierberetning

Se sendingen her

Se sendingen her

Statens eierberetning omhandler statens eierskap i 73 selskaper som forvaltes direkte av et departement, og gir en samlet oversikt over selskapenes strategi, måloppnåelse, økonomiske utvikling og viktige hendelser i året som har gått.

Beretningen beskriver også hvordan staten utøver sitt eierskap og gir oversikt over blant annet verdiutviklingen i selskapene.

— Staten er en stor og viktig eier i Norge. Hvordan staten utøver eierskaperskapet er vesentlig både for selskapene og for fellesskapets verdier, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hva: Pressefrokost - lansering av Statens eierberetning 2019
Når: Tirsdag 9. juni klokken 09.00 – 09.45
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, Oslo
Påmelding (kun presse): media@nfd.dep.no.

Les mer om det statlige eierskapet på www.eierskap.no