Presseinvitasjon: Listhaug åpner Sivilforsvarets nye spydspiss i Bodø

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug besøker torsdag Bodø for å åpne den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE).

Enhetene er Sivilforsvarets nye spydspiss ved store hendelser.

Statsråden skal under dagsbesøket i Bodø også til Nordland politidistrikt og Hovedredningssentralen.

Tid: Torsdag 15. februar

Program:

1020:   Besøke Nordland politidistrikt og SAMLOK - Albertmyra

1130:   Besøke Sivilforsvaret og åpningen av ny MFE i Bodø

1340:   Besøke Hovedredningssentralen HRS

Pressen er velkommen til å dekke besøket. Presse som ønsker å dekke det bes ta kontakt med pressekontakt Andreas Bondevik, mobil 402 32 454, mail andreas.bondevik@jd.dep.no.

Fakta om mobile forsterkningsenheter (MFE):

Sivilforsvaret har fra 2015 etablert nasjonale mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland og Kristiansand. 15. februar etableres den siste enheten i Bodø. Enhetene kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. Hver av forsterkningsenhetene er organisert i to avdelinger. Den ene spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, og den andre på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei. Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige, og er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte.

Til toppen