Presseinvitasjon: Listhaug besøker Grønland

Det har vært en økning i antall unge som blir rekruttert til kriminelle miljøer på Grønland. Regjeringen er svært opptatt av å forhindre rekruttering av unge til disse miljøene og har i år bevilget 17 millioner kroner til Grønlandssatsingen i Oslo. Formålet med satsingen er å redusere kriminaliteten og bedre levekårene for beboere i området.

I dag skal innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøke Vahl skole for å gjennomgå noen av tiltakene i Grønlandssatsingen.

Tid: Tirsdag 12. desember kl. 14:30
Sted: Vahl skole, Herslebs gate 26, Oslo 

Program

14:30 – 14:40: Arbeid på Grønland v/byråd for byutvikling

14:40 – 14:55: Presentasjon av Oppfølgingsteam for barn (10-15 år) og Grønland juniorklubb (9-13 år)  

14:55 - 15:20: Presentasjon av tiltakene Grip sjansen og Kveldsundervisning, samt samtale med 3 deltakere

15:20 – 15:25: Unlimited Ung Grønland

 

Pressen er velkommen til å dekke besøket.

Til toppen