Presseinvitasjon: Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Terror er den ytterste konsekvensen av en radikaliseringsprosess. Skal vi bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, må vi snakke sammen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Årets konferanse har dialog som tema.

Tid: Fredag 20. oktober 2017, kl. 09.00 – 15.30

Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4, Oslo

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, 91 88 35 68.

Program: Nasjonal konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme

 

 

Til toppen