Presseinvitasjon: NATOs forsvarsministermøte 24. - 25. juni

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på NATOs forsvarsministermøte som avholdes ved NATO HQ i Brussel onsdag 24. og torsdag 25. juni. Frist for akkreditering er mandag 22. juni.

Tema for forsvarsministermøtet er nye tiltak for hvordan NATO skal tilpasse seg den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Norges og Europas nærområder. En hovedsak for møtet blir å gjøre opp status for og diskutere oppfølgingen av vedtakene som ble fattet på toppmøtet i Wales i fjor. Spesielt fokus vil gis NATOs nye plan for økt beredskap og reaksjonsevne (Readiness Action Plan) og etableringen av NATOs nye hurtigreaksjonsstyrke (VJTF). Pilottestingen av denne ledes av Norge, Tyskland og Nederland, og et styrkebidrag på 2100 soldater fra ni nasjoner øver dette konseptet for første gang sammen i disse dager på øvelse Noble Jump i Polen. Veien frem mot neste års toppmøte i Warszawa vil også bli et viktig tema for møtet.

Alliansens 28 forsvarsministre møtes i NATOs råd (NAC),  i tillegg til å møte den nye ukrainske forsvarsminister i Nato-Ukraina-kommisjonen (NUC), og den nye afghanske forsvarsminister  i Resolute Support Mission (RSM). Forsvarsminister Eriksen Søreide vil være tilgjengelig for norsk presse til avtalte tider.

Priv-til-red.:

Akkreditering er nødvendig. Dette gjøres på NATOs nettsider, hvor man også kan finne mer informasjon: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120115.htm 

Pressekontakt for forsvarsministeren: Eskil Grendahl Sivertsen, egs@fd.dep.no, +47 926 89 277.

Til toppen