Presseinvitasjon: Nordiske forsvarsministre møtes i Stockholm

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nordisk forsvarssamarbeid står på agendaen når de nordiske og baltiske forsvarsministerne møtes i Stockholm 10.-11. november. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg vil delta på deler av møtet.

Tirsdag 10. november gjennomføres et nordisk forsvarsministermøte med Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist, Finlands forsvarsminister Jussi Niinistöö og Norges forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Representanter fra Island og Danmark deltar også.

De nordiske forsvarsministerne kommer blant annet til å diskutere sikkerhetssituasjonen i våre nærområder, felles prosjekter samt beslutninger rundt fremtidige forsvarssamarbeid.

Illustrajonsbilde: Nordisk samarbeid
Illustrajonsbilde: Nordisk samarbeid Foto: Forsvaret

Pressemøte
Det vil bli et pressemøte med de nordiske forsvarsministerne og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Tid: Tirsdag den 10. november kl. 14.00

Sted: Stockholm, Hotel J, Nacka Strand, Augustendalsvägen 36                

Siste oppmøte er 13.30.

Påmelding til pressassistent Dennis Abrahamsson, tel (+46) 08-405 25 30, (+46) 070-548 51 74. E-post: dennis.abrahamsson@regeringskansliet.se innen fredag 6. november, på grunn av at det er et begrenset antall plasser. Ta med gyldig presselegitimasjon.

Nordisk-baltisk-møte
Etter pressemøtet vil det blir et nordisk-baltisk møte. I tillegg til de nordiske forsvarsministerne deltar Litauens forsvarsminister Juozas Olekas, Estlands forsvarsminister Hannes Hanso samt Parliamentary Secretary Andrejs Pantelejevs fra Lettland. Forsvarsministerne vil diskutere nordisk-baltisk samarbeid, sikkerhetssituasjonen i Østersjøområdet og spørsmål rundt NATO-partnerskap.

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, er invitert til å delta i det nordiske og det nordisk-baltiske møtet.

Møte i Northern group
11. november samles Northern Group. De nordiske og baltiske representantene får da selskap av Storbritannias forsvarsministerMichael Fallon, Director Internationals Affairs and Operations David Van Weel fra Nederland og representanter fra Tysklands og Polens Forsvarsdepartement. På agendaen for Northern Group står blant annet sikkerheten i nærområdet.

 

Kontaktpersoner:

Pressekontakt for den norske forsvarsministeren:

Marita I. Wangberg, telefon 905 12 319 og e-post miw@fd.dep.no

 

Pressesekretær for den svenske forsvarsministeren:

Marinette Nyh Radebo, telefon (+46) 08-405 25 15, mobil (+46) 072-238 77 44

 

Se også: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/pressinbjudan-nordiska-forsvarsministrar-traffas-i-stockholm-1011-november/