Presseinvitasjon:

Ny strategi for å forebygge og bekjempe radikalisering

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har tatt initiativ til et møte tirsdag om regjeringens arbeid med å forebygge radikalisering og rekruttering av unge til ekstremisme. Fem statsråder og fem statssekretærer vil være til stede.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har tatt initiativ til et møte tirsdag om regjeringens arbeid med å forebygge radikalisering og rekruttering av unge til ekstremisme. Fem statsråder og fem statssekretærer vil være til stede.

– Det er med stor bekymring at ser vi en høy reiseaktivitet til konfliktområder som Syria, Afghanistan og Øst-Afrika. Landskapet er dramatisk endret på få år. Det er viktig at vi som samfunn er så godt rustet som mulig overfor denne relativt nye situasjonen. Det krever et bredt samarbeid, sier Anundsen.

Regjeringen sin strategi for å forebygge og bekjempe radikalisering vil bli presentert på en pressekonferanse i etterkant av møtet. 

Til stede er politiske representanter fra Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.

Tid: Tirsdag 5. november, klokka 14.30
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Kontaktperson
Kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67

Nett-tv
Pressekonferansen overføres direkte på nett-tv 

 

Til toppen