Presseinvitasjon: Offentliggjøring av integreringsmottak

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug offentliggjør navnene på de fem kommunene som får integreringsmottak.

Etablering av integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la frem i mai i år. Mottakene skal sørge for at innvandrere med fluktbakgrunn kommer raskt i arbeid og raskt blir en del av lokalsamfunnet.

Tid: Onsdag 28. september 2016, kl. 10.00 
Sted: Integrerings- og mangfolsdirektoratet (IMDi), Tollbugata 20, Oslo

Kontaktperson: 
Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, mobil 918 83 568

Til toppen