Presseinvitasjon: Påtaleanalysen - overlevering av rapport

Utvalget, som har hatt i oppdrag å utrede om påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse, overleverer i morgen sin rapport til justis- og beredskapsministeren.

Utvalgets leder Tor Langbach presenterer rapporten. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er til stede.

Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4, Nydalen.

Tid: Torsdag 2. mars kl 10:00.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund: 41286911

 

Til toppen