Presseinvitasjon:

Radikaliseringskonferansen 2013: «Felles ansvar for tidlig forebygging»

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I morgen arrangerer Justis- og beredskapsdepartementet nasjonal konferanse om radikalisering. Konferansen retter seg spesielt mot dem som har direkte kontakt med barn og unge.

Torsdag arrangerer Justis- og beredskapsdepartementet nasjonal konferanse om radikalisering. Konferansen retter seg spesielt mot dem som har direkte kontakt med barn og unge.

- En tidlig forebyggende innsats mot radikalisering er et ansvar som hviler på mange.  Vi kan bare lykkes gjennom et bredt samarbeid, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen som vil åpne konferansen.

Innledere med lang erfaring med arbeid med radikalisert ungdom vil fortelle om sine erfaringer, suksesskriterier og utfordringer. Vi får også høre innlegg om muslimske ekstremister i Norge og trenger i vest-europeisk høyreterror.

Tid: Torsdag 28. november klokka 09.00 – 15.15
Sted: Politihøgskolen, Auditoriet 2, Slemdalsveien 5

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard, mobil 95 96 10 67

 

Program

09:00-09:10                
Velkommen v/ Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

09:10-09:15                
Innledende ord  v/ Ordstyrer Inger Marie Sunde

09:15-09:45                
Hvem er de muslimske ekstremistene i Norge?  v/ Lars Akerhaug, forfatter og journalist for Minerva

09:45-10:10                
Trender i Vest-Europeisk høyreterror v/ Jacob Aasland Ravndal, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

10:10-10:40                
Forebygging av vold og trusler om vold i forbindelse med politisk og religiøs aktivisme i det offentlige rom og på internett v/ Vegar Martinsen fra Oslo politidistrikt

10:40-11:00                
Pause

11:00-11:35                
Arbeid med ungdom i risikosonen for radikalisering v/ Linda Nymann og Hege Hansen fra Søndre Nordstrand Barneverntjeneste

11:35-12:20                
Erfaringer fra Danmark om tverrfaglig forebygging av radikalisering v/ Thorleif Link fra Østjyllands Politi og Niels Bjørnø fra Ung i Århus

12:20-13:10       
Lunsj

13:10-13.45                
Erfaringer fra Kristiansand om tverretatlig samarbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme v/  Ole Hortemo fra Kristiansand politistasjon

13:45-14:00                
Pause

14:00-14:30                
«Jeg ble nesten en ekstremist» v /Yousef Bartho Assidiq fra Minhaj Konfliktråd

14:30-15:00                
Kommunenes rolle, og nødvendig drahjelp fra statlige myndigheter v/ Yngve Carlsson fra Kommunesektorens organisasjon (KS)

15:00-15:15                 
Oppsummering og avslutning