Presseinvitasjon: Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fredag 5. april klokken 16.00 vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen overlevere et oppdrag til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, i Forsvarsdepartementets lokaler i Oslo. I mandatet vil regjeringen be forsvarsjefen utarbeide et fagmilitært råd som innspill til regjeringens nye langtidsplan for forsvarssektoren. Regjeringen planlegger å fremme en ny langtidsplan for Stortinget våren 2020.

Pressen inviteres til å delta.

Priv-til-red.:

Påmelding innen  klokken 14.30 til Lars.Gjemble@fd.dep.no

Oppmøte i vakta i Glacisgata 1 senest klokka 15.30. Ta med gyldig legitimasjon og pressekort.

Mandatet blir gjort tilgjengelig på regjeringen.no/fd og på forsvaret.no kl. 16.00.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen er tilgjengelige for intervjuer etter overleveringen.

Pressekontakt for Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post: ingrid.dasnes@fd.dep.no

Pressekontakt for forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen:
Oberstløytnant Frank Sølvsberg, tel. 92809424, e-post: frank.solvsberg@fd.dep.no

Nett-tv Regjeringen ber forsvarssjefen om fagmilitært råd

Se sendingen her

Se sendingen her