Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinvitasjon: Røe Isaksen inviterer til pressefrokostmøte om dagligvare

Næringsministeren inviterer presse til et frokostmøte om dagligvare fredag morgen. Samtidig vil han offentliggjøre en rapport om prisdiskriminering i dagligvaremarkedet.

Næringsministeren i en dagligvarebutikkI oktober 2019 bestilte næringsministeren rapporten som skulle se på mulige konsekvenser av å innføre et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen. Rapporten er nå klar og vil bli offentliggjort på pressefrokosten fredag. Røe Isaksen vil samtidig innlede om regjeringens arbeid med dagligvaremarkedet, og det vil bli muligheter for en-til-en prat i etterkant. 

– Vi har en krevende konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet, med få aktører og store etableringshindre. Det er ikke ett tiltak som vil løse alle utfordringene, det er behov for flere tiltak, sier næringsministeren.

Rapporten er skrevet av en arbeidsgruppe bestående av fagøkonomer, og vil gi et grunnlag for regjeringens videre arbeid med tiltak som kan bidra til å fremme konkurransen i dagligvaremarkedet. 

Les mer om arbeidet med rapporten her

– Dette er en krevende øvelse, og vi må være sikre på behovet for tiltak før vi bestemmer oss. Både feil tiltak og mangel på tiltak, kan gi store konsekvenser, både i form av høyere priser til forbrukerne og mindre innovasjon, sier Røe Isaksen.

Hva: Frokostmøte om dagligvare for pressen og offentliggjøring av rapport
Når: Fredag 17. januar 2020, kl. 08.45-09.30
Hvor: Kongens gate 8

Påmelding (kun presse): [email protected] (ta med ID og meld dere i resepsjonen)

Fakta om regjeringens dagligvaresatsing:

  • Regjeringen har fulgt dagligvaremarkedet tett den siste tiden. Konkurransetilsynet startet sin kartlegging av innkjøpspriser i dagligvaremarkedet høsten 2018, på oppdrag fra departementet. Resultatene fra kartleggingen viser at det er til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser.  Kartleggingen viser også at det i de aller fleste tilfeller er den største kjeden som får de beste betingelsene. Det betyr at Norgesgruppen jevnt over får bedre betingelser fra leverandører enn Coop og Rema 1000. Det var blant annet på bakgrunn av funn fra denne kartleggingen at tilsynet dro på uanmeldt kontroll hos flere aktører i november i fjor. Les mer her
  • Regjeringen har også bedt Konkurransetilsynet om å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvaremarkedet. Det betyr at Konkurransetilsynet senker terskelen for hvilke saker som etterforskes i dagligvarebransjen, og at tilsynet kan drive mer omfattende markedsovervåking. Les mer her
  • Regjeringen har fremmet et forslag til lov om god handelsskikk for Stortinget, og foreslått at det opprettes et eget dagligvaretilsyn som skal håndheve loven. Tilsynet skal holde til i de samme lokalene som Forbrukertilsynet i Grenlandsområdet. Les mer her
  • Nå jobbes det med en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet, som skal være klar i løpet av første halvår av 2020.

 

Til toppen