Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinvitasjon: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar utredning om godstransport, Drammen havn, fredag 4. september

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar fredag 4. september sluttrapporten fra prosjektet "Den brede samfunnsanalysen av godstransport". Rapporten sammenfatter et større utredningsarbeid for å etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for transportetatenes og Avinors arbeid med godstransport, særlig med sikte på ny Nasjonal transportplan (NTP). Målet er å bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods.

Pressen er inviteres til overleveringen, på Kattegat kai, Holmen, Drammen havn.

• Frammøte og registrering i hovedporten på Holmen, Svend Haugs gate 23, Drammen senest klokka 0845 - se kart under

• Busstransport til Kattegat kai

• Klokka 0900: Overlevering av rapporten. Presentasjon av hovedpunkter ved jernbanedirektør Elisabeth Enger, leder av transportetatenes og Avinors styringsgruppe for arbeidet med NTP - og Else-Marie Marskar fra NTP-sekretariatet.

• Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommenterer rapporten og svarer på spørsmål, sammen med representanter for transportetatene og havne- og transportvirksomheter.

• Om lag klokka 1000: Omvisning og orienteringer i havneområdet, blant annet Jernbaneverkets utbyggingsprosjekt "Holmen – kapasitet gods", ved havnedirektør Einar Olsen og representanter for Jernbaneverket.

• Klokka 1030: Samling i Skur 1: Nærmere gjennomgang av rapporten, ved Else-Marie Marskar, NTP-sekretariatet.

Fra klokka 1115 er det lett lunsj og mingling. Drammen havn er vertskap for inviterte kunder og samarbeidspartnere – og for deltakere fra pressen.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Anne Marie Storli, Kommunikasjonsavdelingen, Samferdselsdepartementet, 917 33 650.

Av hensyn til adgangskontroll og praktiske forberedelser: Send e-post med beskjed om deltakelse innen torsdag 3. september klokka 1600 til: [email protected], eventuelt sms 905 10 886.

Kart:

Kartskisse

Til toppen