Presseinvitasjon: Samferdselsministeren besøker Nye Veier AS i Kristiansand

Torsdag 3. august besøker Ketil Solvik-Olsen hovedkontoret til Nye Veier. Han vil få en oppdatering om status for flere av prosjektene Nye Veier har ansvar for, og han vil deretter besøke en rasteplass ved Holmen der E39 skal krysse E18.

Sted (hovedkontor): Tangen 76, Kristiansand

Tid: 11:00

Kontaktperson for media: Kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas, 45 29 97 12.

 

 

Media er velkomne til å dekke besøket til hovedkontoret og befaringen. Av hensyn til transport ber vi om påmelding via e-post til kjell.brataas@sd.dep.no .

Til toppen