Presseinvitasjon: Samferdselsministeren mottar rapport om framtidige inntekter i bomringene

Utvalget som har sett på det framtidige inntektsgrunnlaget i bomringene leverer rapport til samferdselsminister Hareide mandag 14. september kl. 15.00.

Utvalget har utarbeidet anslag på hvordan inntektene i bomringene kan bli påvirket av blant annet endringene i bilpark og bilbruk fram mot 2030.

Pressen er velkommen til å møte samferdselsministeren samt utvalgets leder Annegrete Bruvoll i resepsjonen i R5, Akersgata 59, Oslo fra kl. 15.00. Anbefalt oppmøte senest kl. 14.50.

Utvalget har særlig sett på utviklingen i bompengeinntektene fram mot 2030 i de største byområdene, samt sett på hvordan en endret bompengepolitikk kan endre inntektsbildet i bomringene.

Mer om bakgrunnen for utvalgets arbeid