Presseinvitasjon: Samferdselsministeren på befaring av raset ved E16/Vossabanen

Mandag 25. mai reiser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud på befaring av rasområdet på E16 og jernbanelinjen ved Boge i Vaksdal.

De vil se på rasstedet Boge både fra båt og ved Boge tunnelmunning. De vil også drøfte situasjonen med Statens Vegvesen, Jernbaneverket og geolog, og møte med kommuner og Hordaland fylkeskommune.

Program:

12.00: Befaring av rasstedet Boge fra båt. Ankomst Vaksdal kai.

13.30: Befaring av rasstedet ved Boge tunnelmunning.

14.45: Møte Vaksdal kommunestyresal.

16.14: Lokaltog fra Dale til Bergen jernbanestasjon.

Pressen inviteres med på båtturen, møtet i Dale og på toget tilbake til Bergen sentrum. Fremmøte på Garnes kai, avgang kl. 12.00.

Kontaktperson: statssekretær Bård Hoksrud, tlf: 909 19 838

Til toppen